Wednesday, December 12, 2012

Lưu Diệc Phi lộ hàng

'Ngọc nữ' Lưu Diệc Phi bị một phen 'méo mặt' khi những hình ảnh của cô bị photoshop khoả thân thô tục và phản cảm.

No comments:

Post a Comment